Zapoznaj się z naszą ofertą

na terenie całego województwa i nie tylko

Oferujemy kompleksową obsługę dla firm z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Zapoznaj się z naszą ofertą

na terenie całego województwa i nie tylko

Oferujemy pomiary środowiska pracy, obsługę firm z zakresu BHP, pomiary instalacji elektrycznej oraz usługi z branży IT.

Usługi BHP

Zdjęcie budowy

Wykonujemy następujące usług z zakresu bhp:

Organizujemy szkolenia bhp dla wszystkich grup pracowniczych (tj. pracodawcy, osoby kierujące pracownikami, pracownicy fizyczni, pracownicy biurowi , pracownicy inżynieryjno-techniczni i służba bhp) Szkolenia prowadzone są zarówno w formie instruktaż/wykładu jak również jako szkolenie on-line.


Oferujemy również kompleksową obsługę państwa firmy, na zasadzie stałej umowy. W przypadku zawarcia umowy w cenę wchodzą zazwyczaj szkolenia i badania środowiska pracy na zasadzie ryczałtu.

Podstawa Prawna

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704 z późn. zmianami).
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zmianami).
  • 3. Wytyczne Państwowej Inspekcji Pracy.